Hoe gaat een sessie?

Vertrouwen op het proces.

Tijdens een sessie

In iedere sessie volg ik jouw proces en begeleid ik je naar plekken in jezelf waar het stagneert, plekken die opnieuw onderzocht moeten worden, waar je support nodig hebt en die opnieuw uitgedaagd zullen worden. Het doel van dit proces is om tot nieuwe inzichten te kunnen komen, nieuwe keuzemogelijkheden te zien om zo echte groei en verandering mogelijk te maken. Dit proces is niet statisch en loopt ook tussen de sessies door.

Regelmatig sessies over langere tijd

Dit verdiepingswerk is geen quick fix die in één klap al je blokkades en levenslange programmeringen oplost. We hebben regelmatig sessies zodat we de rode draad, ‘het werk’ dat in de sessies naar voren komt kunnen ontwarren en hieraan stelselmatig kunnen werken. Dit werk heeft echt langere tijd nodig om een therapeutische relatie op te bouwen en tot verdieping te kunnen komen.

Bewustwording

Wil je veranderingen maken dan zul je met een andere bewustwording naar jezelf en je omgeving moeten leren kijken. Ik kan je daarin begeleiden door je andere manieren van denken aan te rijken, je uit te dagen je diepste overtuigingen te herzien, mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden te laten ervaren.

Hoe doe ik dat?

Als practitioner pas ik ‘embodied listening‘ toe: ik neem waar met al mijn zintuigen terwijl ik diep gegrond ben in mijn eigen lichaam. Met mijn hele wezen en aanwezigheid ben ik getuige van het proces dat zich ontvouwt. De informatie die hierbij in onze relationele ruimte naar boven komt vanuit het onderbewustzijn gebruik ik in de sessie en over de sessies heen ten behoeve van jouw proces. Zo kom je als client tot nieuwe inzichten, je ziet nieuwe mogelijkheden en leert echt iets nieuws over jezelf.

Diep en betekenisvol werk om te worden wie je bent, vanuit daar de regie te nemen en zo een waardevol leven te kunnen leven.

PsychoEnergetics is een stijl van dieptepsychologie gebaseerd op een geïntegreerde body-mind aanpak. De mindful en embodied aanwezigheid van de practitioner ondersteunt, versnelt en versterkt het proces van verdieping en bewustwording van de cliënt. Zo worden de voorwaarden gecreëerd die nodig zijn voor significante, betekenisvolle en duurzame transformatie.