Looking for a quick fix? Look further!

Looking for a quick fix? Look further!

2 januari 2024 PSEN Therapie Verdiepingswerk 0

Een gebruikelijke vraag die ik krijg als we starten met therapie is hoe lang het gaat duren. Een logische vraag maar vantevoren niet te beantwoorden. Wat ik wel kan zeggen is dat het in ieder geval niet lukt in in 10 sessies.

In onze (bedrijfs)cultuur zijn we vaak gewend om overal een quick fix voor te willen vinden. Door de resultaatgerichtheid waar je mee bent opgevoed en die op school en zakelijk ook vaak van je verwacht wordt kun je een enorme druk voelen om alle problemen liever vandaag dan morgen op te lossen. En dat is tegenstrijdig met wat je nodig hebt voor echt diepgaande transformatie. Wil je echt diepgaand en blijvend aan oplossingen werken dan hebben we juist vertraging, tijd en geduld nodig. Neem je die dan kun je kijken naar wat er onder de oppervlakte speelt, voorbij het vanzelfsprekende. Hieronder leg ik je uit wat psycho-energetische therapie eigenlijk is en waarom we daar een lange adem voor nodig hebben.

Psycho of psyche verwijst naar onze bewuste en onbewuste dieptes. Je kunt het zien als een soort intelligentie van je ziel. Je psyche bevat alle essentiële componenten van je bewustzijn die je vormen én je laten evolueren. De psyche is het centrum van denken, voelen en motivatie, dat bewust en onbewust de reacties van het lichaam op de sociale en fysieke omgeving stuurt.

Energetics verwijst naar de vitale levenskracht energie die in ons allemaal aanwezig is. 

Van deze vitale energie kun je je bewust zijn, al maakt het ook een groot deel uit van ons onbewuste leven. Je kunt deze energie waarnemen en voelen via je zintugen en deze energie komt tot uiting in je eigen subjectieve ervaringen. Alle ervaringen die je echt doorleeft informeren en beïnvloeden op een heel diep niveau je bewustzijn en ondersteunen je ontwakingsproces.

Tijdens sessies hebben we interactie waardoor we samen een wederzijds begrip opbouwen, dit noem je inter-subjectiviteit.  Psycho-Energetische Therapie speelt zich af in deze inter-subjectiviteit, dus in ons wederzijds begrip van elkaar. Om dit samen op te bouwen heb je tijd nodig. We werken actief met onze wederzijdse doorleefde ervaringen en ons bewustzijn op een heel diep niveau. Daardoor gaat dit werk veel verder dan cognitieve vormen van psychologie en coaching. Het maakt ook je na 10 sessies nog niet klaar bent maar pas net begint.

Psycho-Energetische Therapie is levensveranderende, transformatieve therapie. Dit is het meest waardevolle, uitdagende en levendige werk dat je ooit kunt doen en het vereist dus een lange termijn verbintenis.

Kortom: Looking for a quick fix? Look further!

Anne-Marie Delfgaauw