Waarheen leidt de weg?

Waarheen leidt de weg?

17 mei 2023 Uncategorized 1

Waarom het hebben van een Visie en Missie zo belangrijk is voor teamontwikkeling

In de wereld van teamontwikkeling is het hebben van een heldere visie en missie van cruciaal belang. Teams die willen gedijen, lekker willen samenwerken en succesvol willen zijn, moeten een duidelijk begrip hebben van waar ze naartoe willen en waarom ze bestaan. Het Tuckman-model biedt een raamwerk dat de verschillende stadia van teamontwikkeling beschrijft, en visie en missie spelen een essentiële rol bij het begeleiden van teams door deze stadia.

Kompas

Stadium 1: Forming (Vormen): Bij het begin van een nieuw team, in het forming-stadium, hebben de teamleden vaak verschillende achtergronden, vaardigheden en perspectieven. Dit kan leiden tot onzekerheid en het ontbreken van een gevoel van richting. Het hebben van een duidelijke visie en missie biedt een kompas voor het team. Het geeft een gemeenschappelijk doel waar iedereen naartoe kan werken en helpt bij het vormen van een basis voor samenwerking.

Bindende kracht

Stadium 2: Storming (Stormen): Naarmate een team verder gaat in het storming-stadium, ontstaan er vaak conflicten en spanningen tussen teamleden. Verschillende ideeën en werkwijzen kunnen botsen, wat kan leiden tot inefficiëntie en frustratie. Een sterke visie en missie fungeren als de bindende kracht die de teamleden samenbrengt. Ze bieden een gemeenschappelijk referentiepunt en dienen als een gedeelde overtuiging die conflicten kan helpen overbruggen en het team op één lijn kan brengen.

Gemeenschappelijk begrip

Stadium 3: Norming (Normeren): Naarmate het team de norming-fase bereikt, beginnen de teamleden samen te werken, regels vast te stellen en normen te ontwikkelen. Hierbij is het hebben van een gedefinieerde visie en missie van onschatbare waarde. Het stelt het team in staat om een gemeenschappelijk begrip te ontwikkelen over welke waarden en doelen belangrijk zijn en welke gedragingen wenselijk zijn. Het creëert een gedeelde cultuur waarin het team kan gedijen en productief kan werken.

Constante herinnering

Stadium 4: Performing (Uitvoeren): In het performing-stadium functioneert het team op zijn hoogtepunt. De teamleden werken goed samen, zijn zelfsturend en bereiken uitstekende resultaten. Een solide visie en missie blijven echter van belang. Ze fungeren als een constante herinnering aan het doel van het team en helpen bij het handhaven van de focus en betrokkenheid van elk individu. Ze stimuleren het team om voortdurend te streven naar verbetering en succes.

Evaluatie en reflectie

Stadiun 5: adjourning (afscheids)fase :De adjourning-fase wordt gekenmerkt door het afscheid nemen van de groep, omdat het project is voltooid, de doelen zijn bereikt of de groep wordt ontbonden. In deze fase is het belangrijk om de ervaringen en prestaties van de groep te evalueren en te reflecteren. De visie en missie helpen hierbij om de groep om een gevoel van closure te geven. Ze bieden een referentiekader voor de groep om terug te kijken op wat ze hebben bereikt en de waarde van hun gezamenlijke inspanningen te begrijpen. Het draagt bij aan een gevoel van trots en voldoening, zelfs als ze uit elkaar gaan.

Tot slot

Kortom, het Tuckman-model biedt een waardevol kader om de ontwikkeling van teams te begrijpen, en het belang van visie en missie kan niet worden overschat. Een duidelijke visie en missie bieden teams een richting, een gemeenschappelijk doel en een bindende kracht. Zelfs in de afscheidsfase van een groep of team kunnen een visie en missie nog steeds een waardevolle rol spelen. Ze bieden closure, stimuleren trots en voldoening en motiveren tot verdere groei en kennisoverdracht.

Eén reactie

  1. […] bijbehorende behoeftes zijn. Een van de belangrijke dingen die je hierbij nodig hebt is een heldere missie en visie, deze dienen als het ware als een kompas voor jouw […]

Reacties zijn gesloten.