De 5 fases van teamontwikkeling

De 5 fases van teamontwikkeling

12 mei 2023 Coaching Groepen Organisaties Teamcoaching Teams 2

Een uitleg over de 5 fases van teamontwikkeling en de behoeftes van je team

En ineens zit je er middenin. Een ooit ogenschijnlijk goed functionerend team lijkt te zijn veranderd in een plek van conflict, disbalans en frustraties. Je weet even niet meer wat te doen of waar te starten. Wat is er aan de hand? Waar komt die druk ineens vandaan? Is dit het gevolg van de Corona lockdowns? Het stormt! Wat moet ik doen? Tijd voor een uitleg aan de hand van een model.

Het Tuckman model

Laten we het model van Bruce Tuckman eens bekijken. Hij ontwikkelde in 1965 een model rondom de ontwikkeling van een team. Tuckman deed onderzoek naar de verschillende stadia van groeps- of team ontwikkeling. Hij vond in eerste instantie 4 stadia en na verder onderzoek vond hij een 5e stadium van teamontwikkeling.

De 5 stadia zijn:

  1. Forming (vormgeving)
  2. Storming (conflictfase)
  3. Norming (groepsnormen opstellen)
  4. Performing (presteren)
  5. Adjourning (afscheid nemen)

En alhoewel we het liefst zo snel mogelijk door de tweede vaak pijnlijke stormingsfase heen willen, is deze wel essentieel in het proces en is er helaas geen short cut mogelijk. Laten we daarom kijken naar de verschillende fases waar we als team doorheen gaan.

De 5 fases en de bijbehorende ondersteuningsbehoeften

In iedere fase heeft een teamlid nieuwe vragen waar nieuwe behoeftes bijhoren en daardoor een andere ondersteuningsbehoefte.

Fase 1: forming
Een nieuw team, we leren elkaar kennen.
De vragen
In dit stadium zijn de twee belangrijkste vragen van een teamlid:
– Waarom ben ik hier?
– Wie ben jij?
De ondersteuningsbehoefte
In deze fase is het belangrijk als leidinggevende om duidelijk te maken wat de visie is van het team om zo succesvol te kunnen zijn. Daarnaast kun je als leidinggevende manieren van kennismaken organiseren.

Fase 2: storming
De wittebroodsweken zijn voorbij. In deze fase zie je vaak worstelingen omtrent rollen, doelen en aanpak van werk.
De vragen van teamleden
– Waar zijn we eigenlijk mee bezig?
– Wat gaat er gebeuren?
– Hoe gaan we het aanpakken?
De ondersteuningsbehoefte
Het team wordt geholpen met een duidelijk gecommuniceerd plan en met het faciliteren van overeenstemming over hoe we met elkaar werken. Onze missie!

Fase 3: norming
Als je door de vorige fases bent heengekomen, dan is het tijd voor deze meer normaliserende fase. We zijn meer gefocussed op de uitvoering en het behalen van doelen.
Teamleden vragen zich af:
– Wie doet wat?
– Wanneer?
– Waar?
De ondersteuningsbehoefte
Als leidinggevende reflecteer je hier op over wat de eventuele barrieres kunnen zijn van de teamleden om nog beter te kunnen presteren. Welke eventuele aanpassingen aan rollen, plannen of processen kunnen gemaakt worden? Welke support hebben de teamleden nodig om goed te kunnen (blijven) functioneren?

Fase 4 performing
Je team zit in een flow! We zijn aan het leveren! Binnen het team is een onderlinge band en vertrouwen nodig.
De ondersteuningsbehoefte
De leidinggevende moet ervoor zorgen dat er een veilig klimaat is en dat teamleden worden ondersteund in hun ontwikkelingsbehoeftes zodat ze verder kunnen groeien. Pas op als leidingevende dat je niet teveel op je lauweren gaat rusten aangezien terugval in een van de vorige fases zo kan gebeuren.
Belangrijk in deze fase is dat je met je team blijft reflecteren op de volgende vragen:
– Waarmee moeten we stoppen?
– Wat moeten we blijven doen?
– Wat moeten we beginnen te doen?

Fase 5: adjourning
Helaas, aan alles komt een einde. Aan projecten maar denk ook aan teamleden die verder gaan.
De ondersteuningsbehoefte
Als leidinggevende kun je hier ondersteunen door de succesen te vieren en door te erkennen dat het jammer is dat dingen eindigen en teamleden verder gaan.

Tot slot, we beginnen weer van voor af aan

Hebben we alle fases gehad? Dan starten we gewoon weer vrolijk van voor af aan. Bij ieder nieuw project of bij iedere verandering van de team samenstelling.

Door na te gaan in welke fase jouw team zich bevindt kun je veel eenvoudiger bijbehorende ondersteuningsbehoeftes bepalen. En blijkt die vermaledijde stormingsfase ineens helemaal zo gek nog niet.


Nieuw programma ‘Sterk op je werk

Kunnen je medewerkers extra ondersteuning gebruiken in de verschillende fases van teamontwikkeling? Zodat ze mentaal fit zijn en beter om kunnen gaan met stress, veranderingen en uitdagingen op de werkvloer? Dan is een training ‘sterk op je werk’ echt iets voor jullie!

 

2 antwoorden

  1. […] zijn, moeten een duidelijk begrip hebben van waar ze naartoe willen en waarom ze bestaan. Het Tuckman-model biedt een raamwerk dat de verschillende stadia van teamontwikkeling beschrijft, en visie en missie […]

  2. […] werk aan de hand van de 5 fasen van het Tuckman model. Samen kijken we in welke fase je team zich bevindt en wat daarmee de bijbehorende behoeftes zijn. […]

Reacties zijn gesloten.